Rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja, wystąpienia, negocjacje.


Czasy panicznego szukania pracy i gigantycznego niedoboru miejsc pracy w stosunku do podaży ludzi wykształconych, chętnych do każdej pracy, byleby gdzieś się zahaczyć i zdobyć doświadczenie, dawno minęły.

Jednak nawet teraz w momencie podejmowania pracy, czy będąc już zatrudnionym stojąc w obliczu możliwości awansu, zmiany lokalizacji miejsca pracy, rozwoju własnej kariery - musimy zmierzyć się z wyzwaniami takimi jak rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzenie prezentacji, wystąpienie na konferencji, sympozjum, szkoleniu, udział w negocjacjach biznesowych.

Aby osiągnąć sukces należy dołożyć starań aby każda składowa była efektowna i efektywna. Jak przygotować się merytorycznie - tworzenie planu prezentacji, opracowanie przejrzystych prezentacji multimedialnych, przygotowanie CV, umiejętność mówienia o sobie i swoich dokonaniach, wiedzy, przećwiczenie wystąpienia, weryfikacja przez inne, życzliwe osoby itd Jak przygotować się psychicznie - jeżeli mamy problem z wystąpieniami przed dużą ilością osób.

Dbałość o wygląd - nasz wygląd, ubiór nie może przeszkadzać ani nam ani drugiej stronie. Przemyślany wygląd do każdej sytuacji. Autoprezentacja.