Bibliografia, źródła

Po raz początkowy, z pisaniem tekściku dużego niźli kilkustronnicowe wypracowanie szkolne, spotykamy się przy wytwarzaniu pracy maturalnej. Dostajemy takim sposobem namiastkę tego, jak winna prezentować się każda stworzona praca na zaliczenie w czasie studiów. Kluczową rolę pełni tutaj odpowiednia bibliografia, zatem spis książek, z których się przy pisaniu korzystało. Gdy chodzi o redagowanie prac maturalnych,Continue reading Bibliografia, źródła